Nefinansiniai veiklos rodikliai gali tapti kritiniais Jūsų verslo konkurenciniais pranašumais.

Mūsų darbo principai:

Pridėtinė vertė - užtikriname, kad ataskaitos sukurtų norimą vertę.

Paprastumas - visos ataskaitos yra pagrįstos keletu pagrindinių globaliai taikomų principų.

Logiškas pritaikymas - mes teikiame paprastas, struktūrizuotas rekomendacijas, kurias galite įgyvendinti toliau.

Nepriklausomas - mes rekomenduojame Jums ilgalaikius sprendimus, o ne tik naujausią madą.

Tvarumo standartų įdiegimo nauda verslui

Struktūrizuotas veiklos tvarumo vertinimas, tobulinimas ir tinkamas komunikavimas stiprina:

-

- Organizacijos viziją ir strategiją
- Vadybos sistemas
- Darbuotojų motyvaciją
- Padeda nuosekliau įsivertinti rizikas, stiprybes ir galimus pažeidžiamumus.

Išorinės naudos:

- Stiprina patikimumą ir reputaciją
- Padeda pritraukti investicijas
- Stiprina bendrdarbiavimą su interesų grupėmis
- Ryškina konkurencinius pranašumus

person in black top carrying brown wicker basket

Įvertinimas

Padėsime Jums identifikuoti pagrindines poveikio sritis taikant struktūrizuotus ir globaliai pripažintus metodus.

stakeholder engagement

Suinteresuotų šalių įtraukimas

Tvarumo strategijos sėkmės pagrindas. Dirbame kartu su organizacijomis, kurios siekia užtikrinti tvarumo iniciatyvų sėkmę ir ilgalaikį poveikį

gray scissor with envelope and pencils

Ataskaitos ir komunikavimas

Padedame įmonėms atskleisti tvarumo rodiklius. GRI ataskaitos yra puikus komunikacijos metodas, rodantis tvarumo įsipareigojimą suinteresuotoms šalims visais lygmenimis.

swimming pool with stainless steel ladder

Strategija

Vertybėmis grįstas požiūris į verslo plėtrą, siekiant mažinti žalą aplinkai, sukurti sveikas darbo ir gyvenimo sąlygas bei patirti ilgalaikę grąžą. Mes padedame integruoti tvarumo standartus jūsų veikloje

Dirbkime kartu

hello@sustainability.lt

+37062655620