Ataskaitos ir komunikavimas

GRI Standartai

GRI standartai yra pasaulinė geriausia praktika, kaip viešai pranešti apie įvairius ekonominius, aplinkos ir socialinius veiklos poveikius. Standartais paremta tvarumo ataskaita teikia informaciją apie teigiamą ar neigiamą organizacijos indėlį į tvarų vystymąsi.

Moduliniai, tarpusavyje susiję GRI standartai pirmiausia skirti naudoti kaip rinkinys, siekiant parengti tvarumo ataskaitą, orientuotą į kritiškai reiškmingas temas. Tris visuotinius standartus taiko kiekviena tvarumo ataskaitą rengianti organizacija.

Organizacija taip pat renkasi iš konkrečiai temai taikomų standartų pranešti apie savo kritiškai reikšmingus savo veiklos aspektus: ekonominius, aplinkosauginius ar socialinius.

Parengdami ataskaitą pagal GRI standartus, galite apžvelgti organizacijos kritiškai reikšmingas temas, su jomis susijusį poveikį ir kaip jie valdomi. Organizacija taip pat gali naudoti visus arba dalį pasirinktų GRI standartų, kad praneštų konkrečią informaciją.

Visos sufarytos ataskaitos registruojamos Global Reporting Initiative duomenų bazėje

GRI ataskaitų rengimo žingsniai

Dirbkime kartu

hello@sustainability.lt

+37062655620