Įvertinimas

Tvaraus vystymosi tikslai - universalus gidas

Quotes

Jungtnės Tautos yra patvirtinusios 17 tvaraus vystymosi tikslų, Šiuos tikslius sudaro 169 tvarumo uždaviniai.

Tvaraus vystymosi tikslai apima visas poveikio sritis.

Norėdami įvertinti savo tvarumo iniciatyvas ir/arba pradėti vykdyti tvarumo projektus turime suprasti, kokia yra esamos ir/arba planuojamos veiklos poveikio sritis.

Jūsų poveikis

person in black top carrying brown wicker basket

Tvarumo vertinimas apibrėžiamas kaip procesas, nukreipiantis sprendimus priimančius asmenis (pvz., Organizacijas) link darnaus vystymosi (Bond ir Morrison-Saunders 2011; Hacking ir Guthrie 2008).General

Mes dirbame su organizacijomis, kurios siekia pagerinti savo poveikį pasauliui. Kartu analizuojame procesus, kad būtų galima nustatyti, kur jos gali pasikeisti. Mes taip pat padedame organizacijoms įvertinti ir palyginti bendrą savo produktų poveikį. Tai darome naudodami gyvavimo ciklo vertinimus (Life Cycle Assesment, LCA). Jie naudojami viso produkto gyvavimo ciklams įvertinti: nuo žaliavinių gamtos išteklių gamybos iki naudojimo ir atliekų apdorojimo, įskaitant kiekvieno žingsnio sąnaudas, išvestis ir išmetamus teršalus.

Sužinokite apie bendrą savo produkto ar paslaugos poveikį. Kad žinotumėte, kaip tai svarbu, ir kad galėtumėte palyginti su alternatyvių sprendimų sprendimais.

Išanalizuokime pagrindines viso poveikio priežastis ar židinius, kad suprastumėte savo poveikį ir tiksliai žinotumėte, kur sutelkti dėmesį, kad iš tikrųjų pasikeistumėte.

Mes siūlome standartizuotus ir nestandartinius LCA tyrimus vidiniam ar viešam naudojimui, taip pat ekonominio ir socialinio tvarumo vertinimus bei nepriklausomų tyrimų apžvalgas.

Dirbkime kartu

hello@sustainability.lt

+37062655620