Kaip integruoti SDG

Tvaraus vystymosi tikslai - universalus gidas

Quotes

Jungtinės Tautos yra patvirtinusios 17 tvaraus vystymosi tikslų, Šiuos tikslius sudaro 169 tvarumo uždaviniai.

Tvaraus vystymosi tikslai apima visas poveikio sritis.

Darnaus vystymosi Tikslai (SDG) buvo suformuluoti valstybėms, tačiau yra pritaikomi ir verslo organizacijoms

Jūsų iššūkis

Racionaliai identifikuoti aktualius Darnaus vystymosi tikslus ir uždavinius

integruoti aktualius Darnaus vystymosi tikslus ir uždavinius į verslo strategiją

Pagrįstai komunikuoti savo indėlį į darnų vystymąsi

Išvengti "greenwashing"

Mūsų sprendimas

Dirbkime kartu

+37062655620

hello@sustainability.lt

GRI ATASKAITOS, TVARUMAS, TVARUMO ATASKAITOS, SUSTAINABILITY
GRI ATASKAITOS, TVARUMAS, TVARUMO ATASKAITOS, SUSTAINABILITY

Patikimas signalas